White Box
Tervezés éve
2016
Építés éve
2017
Tervező
Barabás Lajos
Nagy Dénes
Tarcsi László
Kelemen Stella
Czirják Róbert
Leírás

A Derék utcán, a 10 emeletes panelházak térfalát megszakító földszintes garázssor által teremtett vertikális teresedésében húzódik kissé idegen testkén a hajdani Fregatt söröző és játékterem. Földszintes, erősen tördelt magastetővel fedett tömeg, díszítései, ablakkeretezései teszik itt kívülállóvá.
Az épület úszótelken helyezkedik el, melyet 100%-ban betölt. Az évek óta használaton kívüli épület elhagyatottsága miatt még inkább kívülállónak tűnik. Az építtető látta benne üzleti potenciált, megvásárlás után annak áttervezését és bővítését határozta el.
Elképzelése szerint, a földszint újraértelmezése után kereskedelmi funkciót tartalmazna (festéküzlet és bérbe adott kereskedelmi funkciók), és egy emelet ráépítésével sport és wellness tevékenységek számára adhatna helyet. Az épület és a műszaki vizsgálatok során kiderült, hogy a szerkezet csak jelentős anyagi ráfordítás után lenne képes többletterhet viselni, és az ide álmodott funkció kompromisszumok sorát tartalmazná. Megoldás tehát a meglévő ház bontása után teljesen új épület építése. 
A telek formája és kiterjedése valamilyen szinten determinálja a tervezési folyamatot. Kialakult csapások, átvágások, melyek nem a feltétlenül a kijelölt burkolt járdán keresztül folynak, kijelölnek egy közlekedési hálórendszert, mely a megközelítések, bejáratok helyét adhatják. Az épület funkcionális szempontból összetett. A földszinten kialakításra kerülnek a kereskedelmi egységek, melyek külön-külön megközelítést kapnak. A sport és wellness emeleti funkciósora valamint a II. emeleti irodák az épület nyugati oldalán, ellenőrzött bejáraton keresztül közelíthetők meg. A közlekedési szempontból összefonódó funkciósor az I. emeleten ad betekintést, de mégis külön elszeparáltan működik. Az I. emelet sporttereit (spinning, konditerem) wellness egészíti ki, valamint szolgáltatásként fodrászat és kozmetika társul. Ezen a szinten találhatók az öltözők, vizesblokkok. A II. emelet helyiségeit irodák alkotják, melyek kiegészülnek az egész épület számára használható tetőterasszal. A különböző funkciók rendszerét, a tömeg formálását egyrészt a telek kiterjedése, másrészt az összefüggő funkciók rendszere határozza meg. Ilyen módon az épület 3 nagy tömbre tagolódik, melyeket egy határozott vonalú, az egész házon végighúzódó közlekedővonal hasít fel és kapcsol össze. A panelházakhoz közelebb eső, északi épülettömeg emelkedik egy szinttel a többi fölé, alkalmazkodva azokhoz, illetve némiképp intimebb lehetőséget adva funkcióknak. Az épület anyagképzésében vakolt fehér tömegek, helyenként selyemfényű színes panelokkal megszakítva.  A szolgáltató rész I. emeleti tömegét reklámhordozóként felhasználva, a színes panelek előtt megvilágított polikarbonát burkolat húzódik. Jellemző az épületre a nagyobb megnyitások, üvegfelületek, üvegkorlátok használata, külső tömegén és belső térszervezésén egyaránt.