Tóth Árpád Gimnázium - uszodafelújítás
Tervezés éve
2015
Építés éve
2016
Tervező
Barabás Lajos
Leírás

Az épületet az 1996. június 15-én adták át Kováts Ákos és Reszler Antal építészek tervei alapján. A Tóth Árpád Gimnázium épülete a Vígkedvű Mihály, a Szombathi István és a Teleki utcák által határolt tömböt szinte teljes egészében uralja. A keretszerű beépítést két összekötő szárny kapcsolja össze, melyek közül a Szombathi István utca felé eső visszahúzva, a főbejáratot kiteresedve alkotja. A teátrum térbővülete, valamint a visszahúzott főhomlokzat az épület meghatározó arculatát adják. A jellemzően pince+földszint+egy emelet+tetőtér szintekből álló épület ebben a tömegben egy szinttel magasodik. A mintegy 17.000 m² hasznos alapterületű épület ezen összekötő szárnyában helyezkedik el a tervezési terület. Szűkebb környezetét vizsgálva, lebontva azt ezen szárny funkciócsoportjaira, a teátrumból az előteren keresztül juthatunk a két szintes, galériás kialakítású aulába. Az aulából egy-egy közlekedő sáv vezet a sportudvarra. Maga az aula és az említett közlekedők által bezárt területen, az aulaszintjéhez képest süllyesztve terül el az iskola tanuszodája. Ezen a területen, a pinceszinten a medence süllyesztéke, az épület gépészeti helyiségei, raktárak és ruhatárak találhatóak. Az I. emeleten irodák, tanári szobák nyílnak kapcsolódva a galériához. A II. emeleten helyezkedik el a kétszintes tornaterem. Az aula, a két sportudvarra vezető közlekedő és maga a sportudvar által bezárt terület, az uszodatér a kiszolgáló helyiségeivel 660 m²-en. Az aulatér felől ablakokkal nyílik betekintés a hozzá képest 1,35 m-rel alacsonyabban lévő uszodára. A lépcsőkről irányított útvonalon keresztül az öltözőkön és a vizesblokkokon át lehetséges a medencetérbe jutni, illetve lehetőség nyílik a lépcső teréből közvetlenül a megközelítésre. A medence típusát tekintve tanmedence 25x10,48m alaprajzi mérettel és változó, 1,07-1,52 medencemélységgel. A medencetér belmagassága: 3,62 m.  A medence szerkezete szerelt jellegű horganyzott acéllemez fal, mely a pincetérben került megtámasztásra. Medencefólia és bevonat szigetelés biztosította a medence vízzáróságát. A rendszerbe tartozó „lemez teknő” képzi a medence fenekét, amelyben elhelyezésre kerültek a vízgépészeti vezetékek, szerelvények. Az évek során azonban elvesztette a medence a vízhatlanságát, szivárgások keletkeztek. Ennek következtében a medence acélfala és szerelt csomópontjai nagy mértékben korrodáltak, alkalmatlanná váltak eredeti funkciójuk betöltésére. Ezek a folyamatok oda vezettek, hogy a medence leürítése és használaton kívül helyezése vált szükségessé kb. három évvel ezelőtt. Azóta az intézmény ezen része nem üzemel. A medence és kiszolgáló helyiségeinek állaga erősen romlik. Az intézmény ezen területe alkalmatlan volt továbbá az akadálymentes használatra, az erre rászorulók számára nem biztosítja  az önálló cselekvési lehetőségeket. Azokat a lehetőségeket, amelyeket az iskola egyéb területein már nagy mértékben élvezhetnek. A medence újbóli üzemeléséhez a megrongálódott szerkezet bontása után biztonságos medencehatárolás készült, mely kielégíti a működési feltételeket. Az alapvető tervezési feladat az volt, hogy magát a medencét és a medenceteret alakítsuk újra használhatóvá, valamint a  szűkös és elavult öltözőblokkokat tervezzük át úgy, hogy azt egyszerre akár két osztály is használhassa, valamint feleljen meg minden akadálymentesítési elvárásnak. Erre a feladatra lehetőségünk nyílt igénybe venni a pinceszintet, ha a helyigény szükségessé teszi. A koncepcióalkotás során arra a következtetésre jutottunk, hogy a tervezési program elvárásait a jelenlegi területen belül, egyazon szinten meg tudjuk oldani. Ehhez a terek ésszerű átszervezésére volt szükség. A tanmedence szintjének két végpontjában sikerült megfelelő méretű, korszerű és akadálymentesített öltözőblokkokat kialakítani. A medence acélfalának és szigetelésének eltávolítása után új vasbeton fal (szigetelést tartó fal) épült, mely a meglévő acéltámaszokat megtartva kap gyámolítást. Az uszodatér belsőépítészeti újragondolása az adott tervezési faladatban már nem is lehetett kérdés...