Színészház - Debrecen
Tervezés éve
2019
Tervező
Barabás Lajos
Kovács Péter DLA
Tisza András
Leírás

A Színészház 1965-66-ban épült Schmidt Tibor tervei alapján. A garzonház alapvető feladata és létrejöttének célja a Csokonai Színház színészeinek, illetve vendégművészeinek elszállásolása. A Színészház az Ady park és a Csokonai Színházat körülölelő térfal-együttes meghatározó eleme. A homlokzati síkban zártsorúan csatlakozó szomszédos épületek nyílásokkal perforált tömegei között a Színészház végigfutó loggiáival és homlokzati síkban tartott mellvédjeivel - a „felhasítások” által - egy markáns, mozgalmas és ezzel együtt visszafogott kapcsolatot teremt. A tömbbelsőbe az épület hátsó homlokzati kommunikációját a Dósa Nádor tér 3. alatti épület jelenlegi használata korlátozza. A Dósa Nádor tér irányából megnyitott romkocsma belső udvari vertikális és horizontális, kissé artikulálatlan lehatárolása egyrészt a Színészház telekbelső felé történő kommunikációját gátolja, másrészt a hátsó fal előtti térképzést teszi levegőtlenné, az itt méltatlan épületszerkezetek (szendvicspanel-fal) használatával. A telekbelsőbe néző garzonok számára így marad a környező épületek tetősíkjainak játéka, innen hiányzik a tér. Az épületet tartalmazó tömb a város két frekventált és meghatározó tere, a Dósa Nádor tér és az Ady park közé ékelődik. Az épület elhelyezkedéséből adódóan alkalmas lehet arra, hogy egy új térkapcsolatot biztosítson a jelenleg egymástól elkülönülő két forgalmas tér között. A Színház és a Színészház felújítása lehetőséget teremt egyes városszerkezeti rendszerek átgondolására, újraértelmezésére. Ahogy a Színház főhomlokzata előtti tér az új helyzet folytán újraértelmeződik, reagál a változásokra, úgy a Színészház épülete is túlmutathat a puszta felújításon, korszerűsítésen. Itt ugyanis lehetőség nyílik a Piac utca sétáló forgalmát keresztező gyalogos tengely kiterjesztésére. Jelenleg a Hal köz - Simonffy utca - Piac utca - Rózsa utca által kijelölt vektor a Dósa Nádor tér határán reked meg. A Dósa Nádor tér újragondolása már előre vetíti azt a törekvést, miszerint a jórészt vendéglátóhelyeket és ezzel együtt köztéri teraszokat sorakoztató útvonal terjeszkedni kíván. A Színészház pozíciója ilyen értelemben is jelentősnek mondható, hiszen rajta (és a Romkerten) keresztül az Ady park könnyedén kapcsolódhat erre a tengelyre. A Színészház tömbbelsőbe néző nyílászárói a jelenlegi előírások szerint lehetetlenné teszik az épület átalakítását, illetve bővítését. Szükséges tehát, hogy a Színészház és a Dósa Nádor tér 3. alatt működő Romkert telkének összevonása. Ezzel együtt lehetőség nyílik egyrészt a Színészház tervezett átalakításaira, másrészt szabad utat enged a Hal-köz - Ady park tengely létrejöttének. A Dósa Nádor tér 3. szám alatti Romkert belső udvarának rendezése mindenképpen megoldandó feladat, így létrejöhet az épületek között egy szellős tér és a sétány mentén továbbra is lehetőség nyílik külső vendéglátó teraszok kialakítására. A Dósa Nádor tér felöli kapuzat az idők folyamán leszűkült, egy része beépült. Ezt meglévő adottságnak tekintjük, hiszen a kívánt gyalogos forgalom átbocsájtását így is tudja biztosítani. A Színészház 1966-os megépülte óta nem esett át jelentősebb felújításon. Általános állapota mellett funkcionális kialakítása is idejét múlt. A földszint egy traktusában jönne létre az épület gyalogos forgalom számára kialakított átjárója. Ennek eredményeképpen az átvágás egyik oldalán a Színészház bejárata jön létre irodákkal, kiszolgáló helyiségekkel, lépcsőházzal és lifttel a földszinten. A passzázs másik oldalán egy önálló megközelítésű és működésű kávézó alakul ki. Az emeleti szinteken, a nyugati oldali garzonok 3-as csoportjából 2 komfortos és jelentősen tágabb egység alakul ki. A keleti, Ady parkra néző garzonok alapterületük megtartása mellett jelentős felújítással és korszerűsítéssel válnak lakhatóbbá és a vonatkozó követelményeknek megfelelővé. A tervezett lakóegységek kivétel nélkül rendelkeznek minden olyan komforttal, melyekkel önállóan működhetnek: lakótér, fürdő, konyha. A földszinten és emeleten megszűnő funkciók szintenként egy helyiségben (személyzeti pihenő, iroda, raktár, mosoda), illetve a beépített tetőtérben kerülnek pótlásra. A tetőtérben alakul ki két nagyobb méretű lakóegység, valamint egy pihenésre szolgáló wellness, kondicionáló funkciócsoportból álló közösségi helyiségegység.