Lakóépület - Pallag
Tervezés éve
2020
Tervező
Barabás Lajos
Tarcsi László
Jenei Nikolett
Leírás

Az épület elhelyezésénél és feltárásánál egyrészt a helyi építési szabályzat, másrészt a telek adta adottságok játszottak szerepet. Az épület formálásának fő kérdése a használati terek intimitásának biztosítása amellett, hogy utcafronti megjelenésében reagálni tudjon a szabadon álló beépítési mód és saroktelek szituáció keltette sajátos helyzetre.

Az épület fő funkciói kifeszülnek a két utcafrontra, védett hátsó udvart hozva létre ezzel, melyre a közösségi funkciók intenzíven nyitni tudnak. A Lakószárny ezzel szemben kifelé, a kis számú gyalogos és kerékpáros forgalmat bonyolító gyalogút felé tájolódik, megelőzve ezzel azt, hogy a lakó és közösségi funkciók helyiségei között zavaró átlátás alakuljon ki. A védett hátsó udvarba karcsú hosszúkás testként úszik be a harmadik tömegképző elem, a fedett terasz tömege, mely „U” alakúvá zárja a beépítést, és különböző minőségű terekre tagolja a hátsó udvart. Az épület kifelé és befelé is kommunikáló alaprajzi elrendezése harmonikus egyensúlyt teremt a belső udvaros (kifelé zárt és befelé forduló) elrendezés és a beépítési módból következő családi villa jellegű (külső zöld felé forduló) telepítésmód között. A tömegképzés elveire az anyaghasználat is ráerősít. A vakolt és tégla homlokzati felületek egymásba forduló két tömeg hatását kelti. A fémlemez fedésű félnyeregtetők dinamikus mozgása is a körbe forduló, belső udvart körbefogó, áramló formaképzést erősítik.

A tömegképzés szerves része a kapuépítmény, ami a szabadonálló beépítést kihorganyozza a telek sarokpontjához, belakva ezzel a telekhatár és épület közti zónát.