Lakóépület - Debrecen
Tervezés éve
2014
Építés éve
2017
Tervező
Barabás Lajos
Tarcsi László
Leírás

A ház, mely alkalmas két (alkalmanként három) generáció lakó, pihenő, szabadidős, munka, együtt élő, vagy éppen elkülönülő igényét szolgálni. A telek és környezet adottságainak figyelembevételével egy pince+földszint+1 emelet szintekből álló, letisztult vonalú, lapostetős épület született, mely találkozott a megrendelői ízléssel és igénnyel is. Noha a szabályozás a területet kisvárosias zónaként tartja számon, mégis karakterében, szövetében, és hangulatában kertvárosi miliő szövi át. A városépítészeti szempontból fiatal telekosztások tekintetében nincsen tradicionálisan fejlődő beépítés és utcakép, a múlt és a jelen tekintetében egymásra épülő építészeti rétegek - az épületek mind a közelmúlt (10-15 év) produktumai. Ennek megfelelően a környező épületek - megfelelő „gyökér” hiányában - az építészeti gondolkodás és „stílus” széles palettáján mozognak. Az építési telkek a forgalmasabb, szintén Károli Gáspár utcaként nevezett kiszolgáló útról zsák-hurokként nyílnak, melynek következtében ezek a területek csendesebbek, intimebbek - erősítve ezzel a kertvárosi hangulatot. A területet keletről a Tócó csatorna szegélyezi észak-déli folyásiránnyal, északról a Vezér utca városból nyugati irányban kivezető szakasza, mely mentén az építési telkek vonalában intenzív fásításra nyílik lehetőség. A tervezéssel érintett telek az előbb felsorolt adottságok részeként az utca kanyarulatában helyezkedik el. Emiatt az utca felé ék alakban megformált terület nyílik az intimebb telekhátsó irányába, tengelye észak-déli irányú. A szomszédos épületek földszint+tetőtér, illetve földszint+emelet szintekből álló, magastetős épületek. Az épület stilizált modellje két szögbe állított tömeg, mely az utcafronton összetömörödik, esszenciálódik és egymásba olvad. Így az utcával kommunikáló tömege azon kívül, hogy a megközelítést tartalmazza, csak a szükséges mértékben ad feltárulkozást. A hátsókert felé viszont megnyílik, üvegfelületeivel erre tájolódik, mindezt úgy, hogy a környezet számára nem enged betekintést. Erre tájolódnak a nappali elfoglaltság funkciói, a wellness és terasz. A két tömeget az épület súlypontjában a lépcsőház köti össze, mely meghatározó vertikális elemként, áttört spirál tömegével szabadon fut három szinten keresztül.  A belső karéjban  átforduló üvegfelületek miatt az épület a használók számára átlátható, folyamatos vizuális kapcsolat jellemzi, melyet az üveg sajátossága miatti a reflexió is színesít. Tömegformálása egyenes következménye az alaprajzi szervezésnek és fordítva.