Epreskerti Általános Iskola tornaterme
Tervezés éve
2017
Építés éve
2024
Tervező
Barabás Lajos
Nagy Dénes
Tarcsi László
Kelemen Stella
Czirják Róbert
Leírás

Az Epreskerti Általános Iskola 16 osztállyal működő intézmény, mely jelenleg nem rendelkezik tornateremmel. A tornaórákat a földszinten egy nagyobb alapterületű tantermében tartják meg. Debrecen ezen városrészén nem található jelentősebb fedett sportlétesítmény, ezért a tervezett bővítés az általános iskola zárt térben történő testnevelési igényének kielégítésén kívül, tanítási időn túl, lehetőséget biztosít a környék lakóinak a mozgáslehetőségre. Ezen felül - a tervezési program szerint - meg kell felelnie egy NB I. B típusú kosárlabda előírásait követő edző- és mérközéscsarnok paramétereinek. A tervezési feladat részeként, a meglévő iskolaépület projektarányos akadálymentesítése szükséges. Az általános iskolából fedett, fűtött téren keresztül, az akadálymentes közlekedés feltételeit biztosítva, megközelíthető a tervezett tornaterem. Az épület földszintjén, a középfolyosó északi részénél csatlakozik a meglévő épületrészhez a bővítés. Ebből adódóan ezen az épületrészen kisebb átalakításokra kerül sor. A folyosó északi végét tűzszakaszhatárolással lezárva, a nyaktag által elvett területet a meglévő öltöző és vizesblokk bontásával, a tanterem területéhez csatolva alakítottuk ki. Így a földszinten a meglévő tanterem száma nem módosul. A tornaszobára használt terem újra betöltheti tanterem szerepét. A földszint alatti födém részleges bontásával akadálymentes rámpa létesül. A fűtési helyiség korszerűsítés és átalakítás után továbbra is a jelenlegi épületet szolgálja, valamint szerepet kap a bővítmény hőellátásában. A nyaktag csatlakozásánál a homlokzati szakasz bontásra kerül. Az iskola meglévő Epreskert utcai gyalogos bejárata továbbra is főbejáratként értelmezendő. A bővítés során ezt egészítettük ki egy teljesen akadálymentes, az iskola nyitvatartási idején kívül is működtethető új bejárattal, mely a nyagytagban található és az iskolaépület északi homlokzatához csatlakozik. A tervezett nyaktag egyrészt kapcsolódik az iskolaépület magasföldszinti közlekedő teréhez, illetve a tornaterem közlekedőjéhez. A nyaktag egy összekötő épületrész, lépcsők és rámparendszerek kombinációja, amely a meglévő épület és a tervezett épület padlószint magasságbeli különbségeit hivatott áthidalni, miközben egy új bejáratot is nyit az Epreskert utca felé, illetve egy bejáratot a belső udvar, a rendezvénytér felé. A tervezett sportlétesítmény elsősorban a 2x8 osztállyal működő Általános Iskola órarend szerinti tornaóráinak biztosít helyszínt. Kategóriáját tekintve ’B’ típusú, a játéktere két részre osztható, a legnagyobb szabad játéktere 26,00 m x 37,60 m. A tornaterem nettó alapterülete: 1026,20 m². Az épület 2 db bejárattal rendelkezik, mindkettő egyaránt biztosít akadálymentes közlekedést a meglévő iskolaépületbe és a tervezett tornacsarnokba. Gyalogosan, személygépkocsival vagy busszal a díszudvarig/rendezvénytérig közelíthető meg, innen gyalogosan a meglévő iskolaépület és a tervezett csarnok között, már fedett téren keresztül jutunk el a főbejárathoz. Az előcsarnok szélfogón keresztül tárul fel, és kapcsolódik akadálymentes módon a meglévő iskolaépülethez, illetve egy közlekedőhöz, amin keresztül a konditerembe jutunk. Az előcsarnokból tárul fel egy közlekedőn keresztül az öltözőblokk, illetve közvetlenül kapcsolódik a tornacsarnokhoz is. Itt található az iskolabüfé és fogyasztótere, illetve a ruhatár. A nyaktaggal egy légtérben megfogalmazott előcsarnok egyszerre funkcionális közlekedőtér, a gyerekek számára pedig zsibongó. Az épület másodlagos bejárata az Epreskert utca felől közelíthető meg, elsősorban a gyalogos forgalom számára és az oktatási időn kívüli nyitva tartás biztosítására. A bejárat feltárhatóságát nagy mértékben növelné, ha kapcsolódhatna az Epreskert utca és Mikepércsi utca között húzódó szervizúthoz. Itt külön parkolók alakíthatók ki, a terepviszonyok szerint, külön terepalakítás nélkül. A meglévő iskolaépület magastetős tömegéhez történő csatlakozás egy közbeiktatott épületrész-nyaktag közreműködésével történik. Ezzel egyrészt létrejöhet a kis felületen történő csatlakozás, másrészt a két jelentősebb tömeg viszonyát is képes rendezni, mindamellett, hogy új feltárással és akadálymentesített közlekedőrendszerével funkcionálisan is központi helyet foglal el. A bővítmény kiszolgáló helyiségei a nyaktaghoz csatlakozva „L” alakban ölelik át a tornacsarnok dobozként magasodó tömegét, hogy annak az iskolaudvar felőli két tömegét sterilen, szabadon hagyják. Így az épületek által kijelölt helyek mind egyértelműen definiálhatók. A tornacsarnok épülete fehér szendvicspanelekkel burkolt, tömegéhez képest könnyed kubus, míg a körülölelő kiszolgáló épületrészek vakolt felületűek. A csarnok udvar felé forduló tömegén az iskolaudvarral történő kapcsolatteremtés okán lábüveget használtunk, így a külső és belső tér mozgása párbeszédbe kerül. Az erre a részre forduló tömeg pedig kijelöli az iskolaudvaron belül a rendezvénytér területét. A koncepció kialakítása során fontos adottság volt még a meglévő kültéri műfüves sportpálya helyzete. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, hogy az öltözők kiszolgáló közlekedője minél közvetlenebb módon kapcsolódhasson a kültéri sport helyszíneihez. Ezzel egy funkcionális folytonosságot teremtve az azonos, illetve hasonló használatú  terek között. Ezzel együtt, noha egységes játszó- és sportudvar alakult ki, mégis ezek a funkciók árnyaltan elkülönülnek.